Tencent

Số hóa sẽ đem lại cơ hội cho ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc

Số hóa sẽ đem lại cơ hội cho ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc

Thứ ba lúc 14:44

Số hóa sẽ đem lại cho ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc nhiều cơ hội hơn để tăng cường khả năng phục hồi, chống lại rủi ro và xác định tiềm năng tăng trưởng.