Thiết bị đeo

Thị trường thiết bị đeo sụt giảm, Apple vẫn tăng trưởng

15:38, 13/03/2023

Apple là thương hiệu duy nhất đạt tăng trưởng ở mảng thiết bị đeo tay trong năm 2022 dù phải trải qua quý 4 với doanh số kém hơn trước.