thông tin cá nhân

Google cho phép xóa thông tin cá nhân khỏi kết quả tìm kiếm

16:01, 07/08/2023

Các công cụ mới của Google giúp tìm và yêu cầu xóa liên hệ, hình ảnh cá nhân khỏi bộ máy tìm kiếm.