Tiêu điểm

Chia sẻ từ Singapore: Sự kết hợp giữa AI với hạ tầng internet và an ninh thông tin

Chia sẻ từ Singapore: Sự kết hợp giữa AI với hạ tầng internet và an ninh thông tin

13:58, 03/11/2021

Câu chuyện về các đô thị thông minh tại Singapore không chỉ gắn liền với hành trình phát triển của đảo quốc này mà còn truyền cảm hứng cho nhiều quốc gia khác.