TikTok

TikTok muốn mở rộng sang lĩnh vực âm nhạc trực tuyến

TikTok muốn mở rộng sang lĩnh vực âm nhạc trực tuyến

15:08, 03/08/2022

Công ty mẹ của TikTok, ByteDance, vừa được phát hiện đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) vào tháng 5 cho một dịch vụ gọi là TikTok Music.