Trải nghiệm

Xbox có thêm khả năng khử tiếng ồn cho Party Chat

Xbox có thêm khả năng khử tiếng ồn cho Party Chat

Thứ ba lúc 15:33

Vòng Alpha Skip-Ahead sẽ nhận được bản cập nhật với khả năng khử tiếng ồn cho tính năng trò chuyện nhóm Party Chat.