ứng dụng

Hơn 540.000 ứng dụng bị xóa khỏi App Store trong quý 3

Hơn 540.000 ứng dụng bị xóa khỏi App Store trong quý 3

16:03, 11/11/2022

Trong những năm qua, các ứng dụng App Store có dao động nhưng chỉ ở mức nhẹ. Tuy nhiên, dữ liệu quý 3/2022 cho thấy sự sụt giảm nhanh chóng về số lượng ứng dụng trên nền tảng này.