ứng dụng

Hơn 8.000 ứng dụng của Việt Nam bị gỡ khỏi App Store

14:48, 22/05/2023

Số ứng dụng của Việt Nam bị gỡ lên đến 8.462 ứng dụng, với các vi phạm về thiết kế, gian lận hay bản quyền sở hữu trí tuệ...