ứng dụng Android

Nhiều ứng dụng Android đánh cắp mật khẩu Facebook

Nhiều ứng dụng Android đánh cắp mật khẩu Facebook

11:52, 06/07/2021

Những ứng dụng phổ biến trên nền tảng Android vừa được Google xóa bỏ vì hành động đánh cắp mật khẩu Facebook.