Ứng dụng Instagram

Instagram tăng cường công cụ bảo vệ trẻ em

Instagram tăng cường công cụ bảo vệ trẻ em

15:14, 17/03/2021

Ứng dụng Instagram của mạng xã hội Facebook ra mắt công nghệ nhằm ngăn chặn trẻ nhỏ mở tài khoản và chặn người lớn tiếp xúc với các người dùng trẻ tuổi khi không quen biết nhau.