ví điện tử

Ví MoMo kết nối với 38 tỉnh thành, giúp thanh toán hàng trăm dịch vụ thiết yếu

12:27, 09/09/2020

Ví MoMo mới đây công bố đã hoàn tất kết nối hạ tầng công nghệ với 38 tỉnh/thành phố, cho phép thanh toán hàng loạt Dịch Vụ Công thiết yếu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG).