VINASA

Đầu tư Startup công nghệ: "Thúc mầm" hay "chăm vườn" hiệu quả hơn?

Đầu tư Startup công nghệ: "Thúc mầm" hay "chăm vườn" hiệu quả hơn?

18:45, 31/08/2021

Covid-19 mang đến những thay đổi lớn khi các hoạt động trong đời sống và công việc dần dịch chuyển lên online. Nhiều lĩnh vực mới như EdTech, MedTech, Online media... và các giải pháp số cho doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội bứt phá, thu hút đầu tư.