VINASA

Hợp tác CNTT Việt - Nhật giai đoạn tới sẽ tập trung vào Chuyển đổi số, ERP, xe điện…

14:37, 17/05/2023

Nhận định về tương lai hợp tác CNTT Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn tới, các chuyên gia cho rằng sẽ có 3 dòng chủ lưu chính là Hợp tác Chuyển đổi số; Phát triển các hệ thống ERP và Phần mềm cho ô tô điện