Walt Disney

Tham vọng bành trướng thị trường của Walt Disney

Tham vọng bành trướng thị trường của Walt Disney

10:47, 26/11/2021

Kế hoạch tài chính mới được công ty Walt Disney công bố cho thấy hãng dự tính đầu tư 33 tỷ USD vào các nội dung trực tuyến. Con số tăng 8 tỷ USD so với cùng kỳ 2021.