WannaCrypt0r 2.0

Tội phạm mạng đã trở thành một ngành công nghiệp

20:51, 24/06/2017

Chỉ cách đây ít tháng, mã độc tấn công đòi tiền chuộc WannaCry đã lây nhiễm vào hơn 300.000 máy tính tại hơn 150 quốc gia làm gián đoạn hoạt động của nhiều nhà máy, bệnh viện, cửa hàng và trường học.