WhatsApp

WhatsApp đoạn tuyệt với BlackBerry

17:12, 28/02/2016

Ứng dụng OTT với lượng người sử dụng đông đảo trên thế giới WhatsApp cho biết sẽ ngưng hỗ trợ hệ điều hành BlackBerry kể từ đầu năm 2017, nguồn tin từ blog của WhatsApp cho biết.