Wi-Fi

Mỹ tìm cách phát Wi-Fi từ mặt trăng

Mỹ tìm cách phát Wi-Fi từ mặt trăng

11:21, 19/10/2021

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) tiết lộ đang xem xét khả năng xây dựng mạng lưới internet trên mặt trăng để giải quyết tình trạng truy cập mạng không đồng đều trên khắp nước Mỹ, đồng thời hỗ trợ cho sứ mệnh Artemis trong tương lai.