5G

Chuẩn bị đấu giá, cấp phép tần số triển khai thương mại hóa 5G

17:40, 07/09/2023

Theo kế hoạch, các băng tần cho mạng 4G/5G sẽ đấu giá vào tháng 11/2023. Dự kiến cuối năm 2023 sẽ cấp tần số thương mại 5G, thương mại hóa 5G trong năm 2024...