5G

Bài toán hạ tầng năng lượng cho 5G và trung lâm dữ liệu lớn

Bài toán hạ tầng năng lượng cho 5G và trung lâm dữ liệu lớn

14:47, 02/11/2020

Việc phát triển 5G và các trung tâm dữ liệu với quy mô lớn, "chạy đua" về thời gian đã mang đến những thách thức to lớn cho cơ sở hạ tầng năng lượng, chẳng hạn như lượng tiêu hao gia tăng, thời gian xây dựng kéo dài cũng như chi phí vận hành, bảo trì cao.