5G

Sẽ có khoảng 1 tỉ người dùng công nghệ 5G vào năm 2023

Sẽ có khoảng 1 tỉ người dùng công nghệ 5G vào năm 2023

22:05, 22/10/2017

Công nghệ di động thế hệ thứ 5 tuy vẫn còn đang trong giai đoạn được hình thành, nhưng dự kiến sẽ có khoảng 1 tỉ người trên thế giới dùng công nghệ 5G vào năm 2023.