Amazon

3 năm qua, số thương hiệu Việt Nam đăng ký trên Amazon tăng 7 lần

18:10, 27/04/2023

Dữ liệu của Amazon cho thấy trong ba năm qua, số lượng thương hiệu Việt Nam đăng ký thương hiệu trên Amazon (Brand Registry) đã tăng gấp 7 lần.