Amazon

AWS đang sáng tạo và đổi mới với công nghệ AI tạo sinh

16:29, 21/11/2023

Các tổ chức đang tái định hình việc tạo nội dung, nâng cao năng suất nhân viên, cải thiện trải nghiệm khách hàng và phát triển kỹ năng nhân viên nhờ công nghệ AI tạo sinh của AWS.