an toàn thông tin

Viettel hỗ trợ đào tạo về ATTT cho cán bộ ngành giáo dục

Viettel hỗ trợ đào tạo về ATTT cho cán bộ ngành giáo dục

10:40, 05/01/2018

Chương trình đào tạo không chỉ trang bị những kiến thức cơ bản mà còn nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin cho gần 100 cán bộ phụ trách công nghệ thông tin (CNTT) thuộc cục CNTT – Bộ GD&ĐT và 63 Sở GD&ĐT trên toàn quốc.