App Store

Apple gỡ hơn 8.400 ứng dụng từ Việt Nam

11:04, 23/05/2023

Việt Nam nằm trong nhóm nước có số ứng dụng bị Apple gỡ nhiều nhất thế giới vì gian lận hoặc mang đến trải nghiệm kém.