Bộ TT&TT

Tăng cường quản lý với nhà cung cấp dịch vụ nội dung trên di động

Tăng cường quản lý với nhà cung cấp dịch vụ nội dung trên di động

17:10, 03/07/2016

Ngày 28/6/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động. Thông tư gồm có 10 Điều, áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên