cách mạng công nghiệp

Ứng dụng công nghệ, đổi mới quy trình đào tạo

Ứng dụng công nghệ, đổi mới quy trình đào tạo

15:08, 07/03/2018

Để đáp ứng được nhu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0, công tác đào tạo nguồn nhân lực nói chung và đào tạo nghề nói riêng phải thực sự đổi mới từ quy trình, nội dung đến việc sát hạch, thi cử..., đặc biệt là việc tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới, xây dựng các mô hình đào tạo mở, tạo