cải cách hành chính

Hậu Giang và FPT hợp tác triển khai ứng dụng số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Hậu Giang và FPT hợp tác triển khai ứng dụng số phục vụ người dân, doanh nghiệp

09:45, 17/07/2022

Ngày 16/07/2022, UBND tỉnh Hậu Giang và Tập đoàn FPT đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi số và giáo dục.