cải cách hành chính

Hậu Giang và FPT hợp tác triển khai ứng dụng số phục vụ người dân, doanh nghiệp

09:45, 17/07/2022

Ngày 16/07/2022, UBND tỉnh Hậu Giang và Tập đoàn FPT đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi số và giáo dục.