cập nhật Windows 10

Microsoft kết thúc hỗ trợ Windows 10 20H2

Microsoft kết thúc hỗ trợ Windows 10 20H2

10:25, 11/05/2022

Đúng như những gì tuyên bố từ tháng 2, Microsoft đã chính thức ngừng hỗ trợ phiên bản 20H2 của Windows 10 từ ngày 10/5/2022.