cắt giảm nhân sự

Intel sa thải nhân viên bộ phận bán hàng và tiếp thị

15:44, 08/04/2024

Như một phần trong chiến lược giảm chi phí vận hành, Intel đã bắt đầu một đợt sa thải mới ở bộ phận bán hàng và tiếp thị của mình.