cắt giảm nhân sự

Intel tiếp tục sa thải lực lượng lao động

13:57, 23/08/2023

Sau khi thực hiện hai đợt sa thải từ tháng 10 năm ngoái ảnh hưởng đến bộ phận PC và trung tâm dữ liệu, Intel đang triển khai một đợt sa thải lực lượng lao động mới, nhưng ở quy mô nhỏ hơn.