cắt giảm nhân sự

Oppo cắt giảm nhiều việc làm, tiết chế các hoạt động tăng trưởng nóng thời gian qua

Oppo cắt giảm nhiều việc làm, tiết chế các hoạt động tăng trưởng nóng thời gian qua

14:37, 20/09/2021

Oppo đã hợp nhất các hoạt động với OnePlus và cắt giảm các bộ phận quan trọng để tiết kiệm chi phí khi thay đổi chiến lược kinh doanh.