chính quyền số

Đồng Nai chính thức ra mắt Zalo mini app “Đồng Nai Smart”

17:41, 18/10/2023

Qua quá trình xây dựng và thử nghiệm, tỉnh Đồng Nai chính thức cho ra mắt Zalo mini app “Đồng Nai Smart”, nhằm đẩy mạnh phục vụ người dân trên nền tảng số