chip AI

Baidu dự trữ chip AI đủ để phát triển mô hình Ernie

12:53, 27/11/2023

Theo SCMP, CEO Baidu Robin Li Yanhong tiết lộ công ty có một kho dự trữ chip AI nhằm giảm thiểu tác động ngắn hạn từ lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ. Baidu hy vọng có đủ lượng chip AI để tiếp tục phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) Ernie trong hai năm tới.