chip bán dẫn

Keysight tham gia liên minh nền tảng sáng tạo mở 3DFabric của TSMC

13:24, 17/05/2023

Keysight Technologies đã tham gia liên minh nền tảng sáng tạo mở 3DFabric (TSMC Open Innovation Platform® 3Dfabric), được TSMC thành lập gần đây nhằm mục tiêu đẩy nhanh sáng tạo và chuẩn bị sẵn sàng cho hệ sinh thái mạch tích hợp (IC) 3D.