Chuyển đổi kỹ thuật số

Canada: Quebec đóng gần 4.000 trang web do lo ngại tấn công mạng

15:57, 14/12/2021

Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Quebec, Canada cho biết 3.992 trang web của chính quyền cấp tỉnh có nguy cơ gặp rủi ro, trong đó có trang web liên quan đến y tế, giáo dục và hành chính công.