Chuyển đổi số

UNIT Paperless – Nền tảng số hoá giấy tờ và qui trình nghiệp vụ

UNIT Paperless – Nền tảng số hoá giấy tờ và qui trình nghiệp vụ

16:31, 10/06/2021

Trong những năm gần đây, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu mà doanh nghiệp phải thực hiện để phát triển và hiện đại hoá doanh nghiệp. Đặc biệt, đại dịch chính là chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn bao giờ hết. Doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực bắt buộc phải chuyển mình,