Chuyển động ICT

Cốc Cốc AI Chat và AI Search tối ưu hoá cho người Việt được ra mắt

Hôm nay lúc 14:49

Cốc Cốc hôm nay (29/5/2023) chính thức giới thiệu bộ đôi sản phẩm Cốc Cốc AI Chat và Cốc Cốc AI Search, được tối ưu hỗ trợ cho ngôn ngữ tiếng Việt.