Cisco

Nhân viên "hạnh phúc hơn" khi có thể làm việc từ bất cứ đâu

Nhân viên "hạnh phúc hơn" khi có thể làm việc từ bất cứ đâu

16:36, 20/05/2022

"Làm việc ở đâu không quan trọng, quan trọng là chúng ta làm những gì", đó là những nhận định tổng quan về mô hình làm việc kết hợp (hybrid working) trong nhiều doanh nghiệp, khi mà phúc lợi được cải thiện, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống... là những yếu tố giúp nâng cao hiệu suất của người lao động.