CNTT

5 xu hướng công nghệ năm 2017

11:00, 09/01/2017

VMware vừa đưa ra 5 dự báo xu hướng công nghệ mà các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý trong năm 2017.