digital marketing

Ứng dụng SmartLab Plus - mô hình mới trong đào tạo Digital Marketing

17:12, 19/07/2018

Fun – Faster – Easier là 3 tiêu chí cơ bản của phương pháp đào tạo SmartLab Plus, kết hợp với các công cụ học tập khác sẽ giúp người học tiếp thu kiến thức tốt hơn, tự tin, năng động và hình thành các kỹ năng mềm cần thiết.