facebook

Facebook thử nghiệm một tài khoản có nhiều hồ sơ

Facebook thử nghiệm một tài khoản có nhiều hồ sơ

10:58, 16/07/2022

Meta, công ty mẹ của Facebook, đang dần cho phép người dùng duy trì tối đa 5 hồ sơ, trong đó tất cả đều gắn liền với tài khoản Facebook duy nhất.