facebook

75% khách hàng sắm Tết theo quảng cáo được cá nhân hóa

15:59, 18/08/2023

Mạng xã hội ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp các doanh nghiệp và nhà tiếp thị có thể tiếp cận khách hàng chuẩn hơn nhờ quảng cáo được cá nhân hóa