facebook

Chương trình xác minh tick xanh của Facebook có phí hằng tháng từ 11,99 USD

Chương trình xác minh tick xanh của Facebook có phí hằng tháng từ 11,99 USD

13:46, 18/03/2023

Facebook đang bắt đầu triển khai chương trình xác minh riêng nhằm cấp quyền truy cập vào dấu tick xanh và các tính năng độc quyền cho người dùng, giống với dịch vụ Twitter Blue.