FPT

FPT Techday 2022: Nơi cuộc sống “song hành” cùng công nghệ

FPT Techday 2022: Nơi cuộc sống “song hành” cùng công nghệ

Thứ tư lúc 09:10

Với chủ đề Song hành, FPT Techday 2022 sẽ là nơi chia sẻ những chiến lược, những câu chuyện cạnh tranh sống còn nhờ ứng dụng công nghệ của những doanh nghiệp đầu ngành, thông tin từ FPT cho biết.