FPT

Thiên Long và FPT khởi động dự án đầu tiên trong chiến lược chuyển đổi số

Thiên Long và FPT khởi động dự án đầu tiên trong chiến lược chuyển đổi số

Thứ hai lúc 09:50

Tập đoàn Thiên Long (Thiên Long) và Tập đoàn FPT vừa khởi động dự án đầu tiên trong chuỗi dự án chuyển đổi số của Thiên Long, hướng đến một nền tảng quản trị hiện đại, gắn kết kinh doanh, kênh phân phối, chuỗi cung ứng...