FPT

FPT và EVNGENCO1 ký kết hợp tác Chiến lược về chuyển đổi số

FPT và EVNGENCO1 ký kết hợp tác Chiến lược về chuyển đổi số

Thứ năm lúc 08:50

Ngày 01/12/11/2021, Công ty Cổ phần FPT và Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác Chiến lược về Chuyển đổi số, nhằm đồng hành cùng giải quyết các bài toán trọng tâm về sản xuất - kinh doanh một cách hiệu quả