FPT

FPT được vinh danh Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2023

Thứ năm lúc 16:32

Đây là năm liên tiếp thứ 11 FPT nằm trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất của Forbes Việt Nam.