FPT Long Châu

FPT Retail: Cuộc chiến giá về dài hạn là cùng nhau thua

09:48, 14/08/2023

Cuộc chiến giá rẻ trên thị trường sẽ mang lại lợi ích trong ngắn hạn cho người dùng, nhưng về lâu dài sẽ gây thiệt hại cho toàn ngành bán lẻ cũng như cộng đồng.