Hạ tầng

Công ty “quốc dân” xây hàng nghìn nhà dân, bán hàng triệu thiết bị điện tử công nghệ, góp sức bình dân hóa di động là ai?

Công ty “quốc dân” xây hàng nghìn nhà dân, bán hàng triệu thiết bị điện tử công nghệ, góp sức bình dân hóa di động là ai?

10:30, 01/07/2022

Viettel Construction đã cùng Công ty mẹ mang sóng di động đến gần hơn với người dân cả nước, bình dân hóa di động, thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thông qua việc xây dựng hơn 50.000 trạm BTS, 320.000 km cáp quang (tương đương 8 vòng trái đất) và cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ công nghệ.