Hợp tác chiên lược

MK Group ký thỏa thuận đầu tư và hợp tác chiến lược với Tinhvan Software

22:47, 17/02/2023

Ngày 15/2/2023, tại Trụ sở của MK Group đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận đầu tư và hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn MK (MK Group) và Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm Tinh Vân (Tinhvan Software).