Huawei

Huawei xóa tất cả trò chơi Tencent khỏi cửa hàng ứng dụng riêng

Huawei xóa tất cả trò chơi Tencent khỏi cửa hàng ứng dụng riêng

11:26, 05/01/2021

Do những tranh chấp pháp lý gần đây với Tencent của Trung Quốc, Huawei đã xóa tất cả trò chơi của Tencent khỏi cửa hàng ứng dụng của mình.