iot

Avnet hợp tác với Đại học Nha Trang, hỗ trợ đào tạo nhân lực công nghệ

Avnet hợp tác với Đại học Nha Trang, hỗ trợ đào tạo nhân lực công nghệ

16:42, 04/03/2022

Theo Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa hai bên, Avnet sẽ thành lập một Phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo ngay tại Trường nhằm bồi dưỡng các tài năng công nghệ trẻ trong những ngành đang có xu hướng phát triển nhanh như viễn thông và IoT.