iPhone 14

iPhone 14 chính hãng bán tại Việt Nam từ ngày 14/10

iPhone 14 chính hãng bán tại Việt Nam từ ngày 14/10

14:06, 21/09/2022

Sau một thời gian rò rỉ thông tin, hiện tại ngày mở bán chính thức của thế hệ iPhone 14 tại Việt Nam đã được xác nhận.