iphone 14 series

iPhone 14 series lộ giá bán cao kỷ lục

iPhone 14 series lộ giá bán cao kỷ lục

14:37, 12/01/2022

Mặc dù vẫn còn khoảng 9 tháng nữa dòng iPhone 14 mới chính thức công bố nhưng những thông tin sớm về sản phẩm này đã xuất hiện, thậm chí cả giá bán.