iphone 14 series

iPhone 14 Series tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận lỗi màn hình

15:07, 12/04/2023

Trên nhiều hội nhóm mạng xã hội, người dùng Việt đang phản ánh về việc các mẫu thuộc dòng iPhone 14 gặp tình trạng lỗi bóng màn hình (burn-in) xảy ra ở khu vực quanh Dynamic Island và "tai thỏ".