logistic

Viettel Post báo lãi ròng 380 tỷ đồng sau kiểm toán

Viettel Post báo lãi ròng 380 tỷ đồng sau kiểm toán

16:48, 24/03/2020

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP) đạt doanh thu thuần 7.811 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 380 tỷ đồng.