Logistics

UPS đầu tư Mạng lưới Logistics Thông minh, nâng cấp dịch vụ tới châu Á - TBD

UPS đầu tư Mạng lưới Logistics Thông minh, nâng cấp dịch vụ tới châu Á - TBD

15:08, 10/07/2019

UPS vừa công bố việc tăng cường một loạt dịch vụ, tác động đến gần 1.4 triệu mã bưu chính tại 41 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương, kết nối hơn 22 triệu doanh nghiệp trên toàn thế giới.