Metaverse

Lego và Epic Games bắt tay, tạo ra thế giới metaverse dành riêng cho trẻ em

Lego và Epic Games bắt tay, tạo ra thế giới metaverse dành riêng cho trẻ em

11:01, 09/08/2022

Metaverse đang ngày càng phổ biến hơn. Về cơ bản, đây là một thế giới ảo mà người dùng có thể truy cập ở dạng hình ảnh đại diện và giao tiếp như ở thế giới đời thực bằng công nghệ VR (thực tế ảo) và AR (thực tế tăng cường)…