Microsoft Office

Google Drive hỗ trợ phím tắt để sao chép và dán tập tin

Google Drive hỗ trợ phím tắt để sao chép và dán tập tin

12:25, 30/05/2022

Phiên bản mới của Google Drive vừa được bổ sung tính năng được người dùng chờ đợi trong nhiều năm, đó là hỗ trợ các phím tắt cổ điển.