Microsoft Teams

IBM trở thành khách hàng lớn nhất của Slack từ trước đến nay

IBM trở thành khách hàng lớn nhất của Slack từ trước đến nay

11:30, 12/02/2020

Hãng IBM mới đây quyết định sử dụng Slack làm công cụ giao tiếp toàn công ty cho hơn 350.000 nhân viên của mình.