Microsoft Việt Nam

Microsoft hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng CNTT tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

14:43, 01/03/2017

Ngày 1/3, Cục Công nghệ Thông tin - Bộ Tài nguyên và Môi trường và Microsoft Việt Nam chính thức ký Biên bản ghi nhớ nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT), giới thiệu, đề xuất chuyển giao các công nghệ mới của Microsoft giúp nâng cao hiệu quả